Italské
Designové
Kuchyně
Cucine lube store Praha
Menu

Certifikáty

CISQ

CISQ

LUBE ECOLOGIC

LUBE ECOLOGIC

EKOLOGICKÉ PANELY

EKOLOGICKÉ PANELY

EKOPANELY „CUORE VERDE“

EKOPANELY „CUORE VERDE“

CISQ

Poté, co firma CUCINE LUBE S.r.l. obdržela osvědčení UNI EN ISO 9001:1994, dosáhla svého cíle získáním osvědčení Systému řízení kvality v souladu s mezinárodní normou UNI EN ISO 9001:2008 (Vision 2000) a prokázala tak, že je společností schopnou dodávat výrobky, které vyhovují požadavkům a očekáváním zákazníků a platným zákonům. Jedná se zejména o cíle zlepšování spokojenosti zákazníků s účinným uplatněním Systému řízení kvality a nepřetržitého vývoje zlepšování ve svých obchodních kruzích. Tyto obecné zásady jsou v praxi používány skrze řadu specifických požadavků. Především musí být splněna podmínka, že spokojenost zákazníka je na prvním místě, a to nejenom v oblasti striktních technických a technologických hledisek při výrobě produktu jako takového, nýbrž i v jednotlivých oblastech služeb, samotného vztahu se zákazníkem.

LUBE ECOLOGIC

Společnost LUBE se rozhodla používat pro výrobu svých kuchyňských komponentů pouze takové materiály, které svým složením uvolňují jen velmi malé množství formaldehydů. To dokonce splňuje nejvyšší japonskou normu F4 Star danou za na světě nejpřísněji považovanými japonskými normovými předpisy JIS ve vztahu ke zdraví a ochraně životního prostředí.

EKOLOGICKÉ PANELY

LUBE ve svém nábytku používá pouze ekologické panely, které jsou výhradně dodávány certifikovanými společnostmi. „Ekologické panely jsou zárukou, že jste si vybrali nábytek absolutní kvality, aniž by bylo poškozováno životní prostředí.“

EKOPANELY „CUORE VERDE“

Panely nesou značku „Cuore Verde“, synonymum pro „zelené“ hodnoty, jež jsou základem výrobní politiky společnosti.

Ekologický systém rekuperace
Ekologické panely „Cuore Verde“ jsou průmyslovým produktem, který se 100% zpracovává recyklací již použitých materiálů na bázi dřeva, proto není nutné kácet nové lesy!

Ekologický proces výroby
Recyklační proces výroby počíná velmi důkladnými kontrolami materiálů na vstupu, konče následnou recyklací odpadních materiálů či jejich likvidací podle zákona.

Respekt k přírodě
Při výrobě kuchyní se používají pouze lepidla jen s velmi malým obsahem formaldehydů. Výrobní proces se odehrává s největším ohledem na životní prostředí v souladu se stávajícími předpisy k jeho ochraně.

Certifikovaný systém kvality
Ekopanely „Cuore Verde“ jsou vyráběny pouze těmi společnostmi, které vlastní osvědčení systému kvality UNI EN ISO 9001:2008.